ข่าวและภาพกิจกรรม

ฝึกซ้อมกรีฑา
ฝึกซ้อมกรีฑา
วันอังคารที่ 9 กรกฎาคม 2567
นางสาววริยาภรณ์ พรนภดล ผู้ปกครองสถานคุ้มครองและพัฒนาคนพิการบ้านนนทภูมิ จังหวัดนนทบุรี
มอบหมายให้ฝ่ายสวัสดิการสงเคราะห์ งานกีฬาและนันทนาการ นำผู้ใช้บริการ จำนวน 13 คน
วันที่ 2 ผู้ใช้บริการ ทำการฝึกซ้อมกีฬากรีฑา โดย warm up 10 นาที ออกกำลังกาย ยืดเหยียดกล้ามเนื้อ
เพื่อปรับสภาพร่างกายแต่ละประเภทชนิดกีฬา และเตรียมความพร้อมก่อนการแข่งขันมหกรรมกีฬาคนพิการ
ชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย ประจำปี 2567 ในระหว่างวันที่ 8-12 กรกฎาคม 2567 จังหวัดสุราษฎร์ธานี นอกจากนี้
เจ้าหน้าที่เข้าร่วมการประชุมเป็นคณะกรรมการตัดสินฯในการแข่งขันกีฬาว่ายน้ำ ดังกล่าว
ณ สนามกีฬากลาง มหาวิทยาลัยราชภัฏ สุราษฎร์ธานี จังหวัดสุราษฎร์ธานี

#Line @lvm7347p
เบอร์โทรศัพท์ 02-583-7999


  09 กรกฎาคม 2567
โดย: admin


ย้อนกลับ