ข่าวสมัครงาน

15 พฤษภาคม 2567
รับสมัครงานลูกจ้างชั่วคราว จำนวน 7 ตำแหน่ง
คลิกเพื่ออ่านรายละเอียด ...
19 เมษายน 2567
รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว
คลิกเพื่ออ่านรายละเอียด ...
28 มีนาคม 2567
รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว
คลิกเพื่ออ่านรายละเอียด ...
21 มีนาคม 2567
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบเป็นลูกจ้างชั่วคราว
คลิกเพื่ออ่านรายละเอียด ...
23 กุมภาพันธ์ 2567
รับสมัครงาน
คลิกเพื่ออ่านรายละเอียด ...
08 กุมภาพันธ์ 2567
รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวและจ้างเหมาบริการบุคคลธรรมดา
คลิกเพื่ออ่านรายละเอียด ...
01 กุมภาพันธ์ 2567
รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบเป็นลูกจ้างชั่วคราวและจ้างเหมาบริการบุคคลธรรมดา
คลิกเพื่ออ่านรายละเอียด ...
24 มกราคม 2567
รับสมัครงาน
คลิกเพื่ออ่านรายละเอียด ...
12 มกราคม 2567
รับสมัครงาน
คลิกเพื่ออ่านรายละเอียด ...
01 ธันวาคม 2566
รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว
คลิกเพื่ออ่านรายละเอียด ...