สถานคุ้มครองและพัฒนาคนพิการบ้านนนทภูมิ

สถานคุ้มครองและพัฒนาคนพิการบ้านนนทภูมิ
เลขที่ 78/5 หมู่ที่ 1 ซอยติวานนท์-ปากเกร็ด 1
ถนนติวานนท์ ตำบลบางตลาด
อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 11120
โทรศัพท์ : 02 583 7999 (งานประชาสัมพันธ์)
         02 583 8396 (งานสังคมสงเคราะห์)
Email : nontapum.dep@gmail.com
เว็บไซต์ : http://nonthapum.go.th
Facebook : https://www.facebook.com/profile.php?id=100094570273368
           https://www.facebook.com/nonthapum
ID Line : @lvm7347p