ติดต่อมูลนิธิบ้านนนทภูมิ

กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ
255 อาคาร 6 ปี กรมประชาสงเคราะห์
ถนนราชวิถี แขวงทุ่งพญาไท
เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400
โทรศัพท์ : 0 2354 3388 ต่อ 112-114
โทรสาร : 0 2354 5020
Email : webmaster@dep.go.th
        รับ-ส่งหนังสือ msociety0700@saraban.mail.go.th
เว็บไซต์ : http://www.dep.go.th
Facebook : https://www.facebook.com/dep.go.th