คลังวิดีโอ

สถานคุ้มครองและพัฒนาคนพิการบ้านนนทภูมิ
Fuji Film stop TB D2
คนพิการต้องรู้ "แอพลิเคชัน เพื่อคนพิการ"
คลิปประมวลกิจกรรม อธิบดี พก. นำข้าราชการและเจ้าหน้าที่ พก. จัดกิจกรรม "จริยธรรม นำ Life"
วัยเก๋า ฉลาดรู้เน็ต (ฉบับล่ามภาษามือ) EP.2 : เรื่องลับๆ
วัยใส ฉลาดรู้เน็ต (ฉบับล่ามภาษามือ) EP.2 : โอ๊ะโอ๊ะระวังภัยนะจ๊ะ