จองเลี้ยงอาหาร

ขั้นตอนการจัดเลี้ยงอาหาร
          การจัดเลี้ยงอาหารท่านสามารถตรวจดูวันจองเลี้ยงได้ที่ปฏิทินจัดเลี้ยงอาหารในหน้าหลักของเว็บไซต์ และท่านสามารถโทรศัพท์มาจองเลี้ยงด้วยตนเองที่เบอร์ 02 583 7999