บริจาค

การรับบริจาค
ท่านสามารถบริจาคเงินและสิ่งของได้โดยตรงที่สถานคุ้มครองและพัฒนาคนพิการบ้านนนทภูมิ จังหวัดนนทบุรี
ได้ทุกวันตั้งแต่เวลา 08.30 น. - 16.30 น. ในวันหยุดราชการจะมีเจ้าหน้าที่เวรรับบริจาคคอยให้บริการ

ขั้นตอนการรับบริจาค
การรับบริจาคสิ่งของ กรุณานำสิ่งของบริจาคมาลงรายการที่เจ้าหน้าที่โดยมีขั้นตอนต่อไปนี้
1. เขียนรายละเอียด ชื่อ-นามสกุล ที่อยู่ จำนวนสิ่งของที่บริจาค ลงในใบแสดงความจำนงบริจาคเงินและ/หรือสิ่งของ
พร้อมลงลายมือชื่อผู้บริจาค
2. เจ้าหน้าที่จะออกใบรับบริจาคสิ่งของให้กับผู้บริจาค
3. เจ้าหน้าที่จะมีหนังสือตอบขอบคุณเป็นหนังสือราชการพร้อมสำเนาใบแสดงความจำนงบริจาคเงินและ/หรือสิ่งของ
ส่งไปตามที่อยู่ของท่านในอีก 1 สัปดาห์
การบริจาคเงิน กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่เคาท์เตอร์รับบริจาคโดยมีขั้นตอนต่อไปนี้
4.  เขียนรายละเอียด ชื่อ-นามสกุล ที่อยู่ จำนวนเงินที่บริจาค ระบุวัตถุประสงค์ในการใช้จ่าย เช่น เพื่อสวัสดิการเด็กพิการ เป็นต้น
ลงในใบแสดงความจำนงบริจาค พร้อมลงลายมือชื่อผู้บริจาค
5. เจ้าหน้าที่จะออกใบเสร็จรับเงินให้กับผู้บริจาค (สามารถนำไปลดหย่อนภาษีได้)
6. เจ้าหน้าที่จะมีหนังสือตอบขอบคุณเป็นหนังสือราชการพร้อมสำเนาใบแสดงความจำนงบริจาค ส่งไปตามที่อยู่ของท่านในอีก 1 สัปดาห์

** ท่านสามารบริจาคเงินผ่านบัญชีธนาคารกรุงไทย สาขาปากเกร็ด ชื่อบัญชี มูลนิธิเด็กพิการบ้านนนทภูมิ เลขที่บัญชี 123-1-52598-3 หรือทางธนาณัติ/เช็ค สั่งจ่ายในนามมูลนิธิเด็กพิการบ้านนนทภูมิ และกรุณาส่งหลักฐานการโอนเงิน พร้อมชื่อ-นามสกุล ที่อยู่ เบอร์โทรศัพท์ เพื่อให้เจ้าหน้าที่ออกใบเสร็จรับเงินได้ทาง โทร. 02 583 7999 หรือส่งทางอีเมล nontapum.dep@gmail.com **


รายการรับบริจาคประจำเดือนกุมภาพันธ์
1. ผ้าอ้อมสำเร็จรูป ไซส์ M,L                         
2. ลูกบอคเซีย                                                
3. คียฺบอร์ด                                            
4. กางเกงว่ายน้ำชาย                                 
5. แว่นตาสำหรับแข่งว่ายน้ำ                          
6. กางเกงวอร์ม ชาย,หญิง                        
7. ไม้ม็อบ                                         
8. ตู้เย็น 2 ประตู                                 
9. ตู้แช่น้ำเย็น   
10. เก้าอี้ไม้
11. สีกึ่งเงาต่าง
12.เครื่องชั่งดิจิตอล ขนาด 300 ก.ก. 1เครื่อง พร้อมที่วัดส่วนสูง
11. ยาสีฟัน
12. แปรงสีฟัน
13.  ผงซักฟอก
14. ไม่ช้กวาดอ่อน
15. สบู่เหลว
16. ถุงขยะ     
17. ที่ตักขยะ
18. สบู่เหลว
19. ไม้กวาดอ่อน
20. ข้าวสาร
21. บะหมี่กึ่งสำเร็จรูป
22.  ปลากระป๋อง ทูน่า
23.  น้ำตาลทราย
24.  ยาอมฆ่าเชื้อโรคในปากและลำคอ บรรเทาอาการเจ็บคอ เช่น โทรทซิล มายบาซิน โพรโพลิช ยา omeprazole  เป็นต้น 
25. แปรงขัดพื้น ,แปรงขัดส้วม
26. โรลออน
27. เตารีดไอน้ำ
28. โต๊ะรีดผ้า
29. สมาร์ททีวี 
30. กระบอกฉีดยาอินซูลินเทอรูโม พร้อมเข็ม      

ขั้นตอนการรับบริจาค