ข่าวและภาพกิจกรรม

ประชุมหารือให้การต้อนรับ ผต.พม.
ประชุมหารือให้การต้อนรับ ผต.พม.
วันศุกร์ที่ 21 มิถุนายน 2567
นางสาววริยาภรณ์ พรนภดล ผู้ปกครองสถานคุ้มครองและพัฒนาคนพิการบ้านนนทภูมิ จังหวัดนนทบุรี
พร้อมด้วยข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ ประชุมหารือผู้ตรวจราชการกระทรวง(นางสาวชวนชม จันทะวงษ์)
และคณะ ลงพื้นที่ตรวจราชการ(รอบที่ 2) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 เขตตรวจราชการที่ 2
ในพื้นที่จังหวัดนนทบุรี ระหว่างวันที่ 24-25 มิถุนายน 2567 นี้
ณ ห้องประชุมชั้น 2 อาคารอำนวยการสถานคุ้มครองและพัฒนาคนพิการบ้านนนทภูมิ

#Line @lvm7347p
เบอร์โทรศัพท์ 02-583-7999


  21 มิถุนายน 2567
โดย: admin


ย้อนกลับ