ข่าวและภาพกิจกรรม

โครงการ "สร้างคน สร้างโอกาส สร้างชาติมั่นคง"
โครงการ "สร้างคน สร้างโอกาส สร้างชาติมั่นคง"
วันอังคารที่ 10 มิถุนายน 2567
นางสาววริยาภรณ์ พรนภดล ผู้ปกครองสถานคุ้มครองฯ มอบหมายให้คณะทำงานดำเนินกิจกรรม โครงการ "สร้างคน สร้างโอกาส สร้างชาติมั่นคง" ภายใต้แนวคิด "ดี เก่ง กล้า ด้วยดนตรี กีฬาและศิลปะ" ซึ่งได้รับเกียรติจากวิทยากรกองบัญชาการกองทัพไทย สอนวิชาเรียน เครื่องดนตรีกีตาร์ โดย พ.อ.อ.สถิต กีรติธรากุล เป็นผู้ฝึกสอน มีผู้ใช้บริการสคพ.บ้านนนทภูมิ เรียน จำนวน 2 คน ให้ทบทวนวิธีการจับคอร์ด C ที่ถูกต้อง
ณ สถานคุ้มครองและพัฒนาคนพิการบ้านนนทภูมิ จังหวัดนนทบุรี
#Line @lvm7347p
เบอร์โทรศัพท์ 02-583-7999


  10 มิถุนายน 2567
โดย: admin


ย้อนกลับ