ข่าวและภาพกิจกรรม

ฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่
ฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่
วันอังคารที่ 10 มิถุนายน 2567
นางสาววริยาภรณ์ พรนภดล ผู้ปกครองสถานคุ้มครองและพัฒนาคนพิการบ้านนนทภูมิ จังหวัดนนทบุรี มอบหมายให้ฝ่ายสวัสดิการสงเคราะห์ งานพยาบาล ดำเนินการจัดกิจกรรมฉีดวัคซีนป้องกันไข้หวัดใหญ่ ให้แก่ผู้ใช้บริการ จำนวน 115 ราย เพื่อสร้างภูมิคุ้มกันและป้องกันโรคไข้หวัดมหญ่ตามฤดูกาล โดยเฉพาะกลุ่มคนพิการจะเป็นกลุ่มเสี่ยง 1 ใน 7 กลุ่มที่ต้ิองเข้ารับบริการฉีดวัคซีนป้องกันไข้หวัดใหญ่ ประจำปี 2567 โดยโรคไข้หวัดใหญ่เกิดจากการติดเชื้อไวรัสอินฟลูเอนซา (Influenza virus) การระบาดจะเกิดในช่วงฤดูฝนและฤดูหนาว ซึ่งจะมีอาการไม่มาก เช่น มีไข้สูง มีน้ำมูก ไอ เจ็บคอ ปวดศีรษะ อ่อนเพลีย ปวดเมื่อยตามตัว เยื่อบุโพรงจมูกอักเสบ ส่วนใหญ่จะหายได้เอง แต่สำหรับคนที่อยู่ในกลุ่มเสี่ยงเมื่อได้รับเชื้ออาจมีภาวะแทรกซ้อนรุนแรงและอาจเสียชีวิตได้
ณ อาคารพยาบาล สถานคุ้มครองและพัฒนาคนพิการบ้านนนทภูมิ


  10 มิถุนายน 2567
โดย: admin


ย้อนกลับ