ข่าวและภาพกิจกรรม

"อ่าน ร้องทำนองไทย"
"อ่าน ร้องทำนองไทย"
วันอังคารที่ 10 มิถุนายน 2567
นางสาววริยาภรณ์ พรนภดล ผู้ปกครองสถานคุ้มครองและพัฒนาคนพิการบ้านนนทภูมิ จังหวัดนนทบุรี พร้อมด้วยหัวหน้าฝ่ายสวัสดิการสงเคราะห์ และเจ้าหน้าที่งานส่งเสริมพัฒนาการ เข้าร่วมประชุมและเยี่ยมชมการบันทึกเทปถ่ายทำรายการ Youtube โดย นายเรืองศักดิ์ ปิ่นประทีป(พี่ตุ๊บปอง) มูลนิธิหนังสือเพื่อเด็ก ร่วมกับสำนักหอสมุดแห่งชาติ เพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ภาษาไทย การอ่านคำกลอน และเปล่งเสียงร้องทำนองไทย เหมือนเสียงดนตรี เพื่อสืบทอดมรดกภูมิปัญญาวัฒนธรรมไทย ทั้งนี้ สำนักหอสมุดแห่งชาติ เป็นผู้ดำเนินการรายการบันทึกเทปฯ อีกทั้งเป็นความร่วมมือระหว่างหน่วยงาน 3 แห่งคือโรงเรียนรัตนาธิเบศร์ จังหวัดนนทบุรี โรงเรียนมัธยมสังคีตวิทยา กรุงเทพมหานคร จังหวัดปทุมธานี และสถานคุ้มครองและพัฒนาคนพิการบ้านนนทภูมิ จังหวัดนนทบุรี
โดยมี ดร.พัชรี ศรีสุวรณ ผู้อำนวยการโรงเรียนรัตนาธิเบศร์ และคณาจารย์ให้การต้อนรับ
ณ ห้องประชุมโรงเรียนรัตนาธิเบศร์ จังหวัดนนทบุรี
#Line @lvm7347p
เบอร์โทรศัพท์ 02-583-7999


  10 มิถุนายน 2567
โดย: admin


ย้อนกลับ