ข่าวและภาพกิจกรรม

การนวดประยุกต์ทางการกีฬา Level 2 รุ่นที่ 1
การนวดประยุกต์ทางการกีฬา Level 2 รุ่นที่ 1

วันจันทร์ที่ 20 พฤษภาคม 2567

นางสาววริยาภรณ์ พรนภดล ผู้ปกครองสถานคุ้มครองและพัฒนาคนพิการบ้านนนทภูมิ จังหวัดนนทบุรีมอบหมายให้งานกายภาพบำบัด เข้าร่วมการอบรมวิทยาศาสตร์ด้านการกีฬา เรื่อง “การนวดการนวดประยุกต์ทางการกีฬา Level 2 รุ่นที่ 1" ระหว่างวันที่ 20-24 พค 67 จัดโดย การกีฬาแห่งประเทศไทย
โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาบุคลากรทางการกีฬา ซึ่งได้รับความรู้จากวิทยากร ผศ.ดร.อาริสร์ กาญจนศิลานนท์ และ ผศ.ดร.กภ.ไพลิน เผือกประคอง คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ อาจารย์กานต์พาจี ศรแก้ว คณะสหเวชศาสตร์มหาวิทยาลัยนเรศวร และ นายมนตรี แก้วฉลาด หมอนวดนักกีฬาอาชีพ The behind sport massage เรื่อง Introduction to sports massage ความเป็นมาความหมาย ความสำคัญ ผลทางสรีรวิทยาของการผ่อนคลายกล้ามเนื้อด้านเทคนิคชั้นสูง Function Anatomy ระบบโครงสร้างกระดูกข้อต่อ ระบบประสาทกล้ามเนื้อการทำงาน การเคลื่อนไหว Functional Anatomy ระบบโครงสร้างกล้ามเนื้อและการทำงานของร่างกายส่วนบน และการบาดเจ็บที่พบบ่อยและลดการบาดเจ็บเบื้องต้น
โดยมี นายศักดิ์สยาม แสวงไวศยสุข หัวหน้างานวิจัยวิทยาศาสตร์การกีฬา การกีฬาแห่งประเทศไทย เป็นผู้เปิดการอบรมฯ
ณ โรงแรมดีวารี จอมเทียนบีช พัทยา จังหวัดชลบุรี


ติดต่อได้ที่ #บ้านนนทภูมิ
#Line @lvm7347p
เบอร์โทรศัพท์ 02-583-8396 02-583-7999
  20 พฤษภาคม 2567
โดย: admin


ย้อนกลับ