ข่าวอบรม/สัมนา

ประกาศรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว จำนวน 5 ตำแหน่ง
สถานคุ้มครองและพัฒนาคนพิการบ้านนนทภูมิ จังหวัดนนทบุรี ขอขยายระยะเวลาเปิดรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว และลูกจ้างเหมาบริการ (จ้างเหมาบริการบุคคลธรรมดา) จำนวน 5 ตำแหน่ง ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 24 กรกฎาคม 2567  03 กรกฎาคม 2567
โดย: admin


ย้อนกลับ