ข่าวอบรม/สัมนา

รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่าคราว

ประกาศสถานคุ้มครองและพัฒนาคนพิการบ้านนนทภูมิ จังหวัดนนทบุรี

เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว

ผู้ที่ผ่านการคัดเลือกเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ให้มารายงานตัวและเริ่มปฏิบัติงานในวันพฤหัสบดีที่ 6 มิถุนายน 2567 เวลา 08.30 น. ณ    สถานคุ้มครองและพัฒนาคนพิการบ้านนนทภูมิ จังหวัดนนทบุรี
  05 มิถุนายน 2567
โดย: admin


ย้อนกลับ