ข่าวอบรม/สัมนา

รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่าคราว

ประกาศสถานคุ้มครองและพัฒนาคนพิการบ้านนนทภูมิ จังหวัดนนทบุรี

เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว

ผู้ที่ผ่านการคัดเลือกเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ให้มารายงานตัวและเริ่มปฏิบัติงานในวันพุธที่ 5 มิถุนายน 2567 เวลา 08.30 น. ณ สถานคุ้มครองและพัฒนาคนพิการบ้านนนทภูมิ จังหวัดนนทบุรี
  31 พฤษภาคม 2567
โดย: admin


ย้อนกลับ