ข่าวอบรม/สัมนา

รับสมัครงานลูกจ้างชั่วคราว จำนวน 7 ตำแหน่ง
สถานคุ้มครองและพัฒนาคนพิการบ้านนนทภูมิ จังหวัดนนทบุรี ขอขยายระยะเวลาเปิดรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว จำนวน 7 ตำแหน่ง ตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันที่ 27 พฤษภาคม 2567


  15 พฤษภาคม 2567
โดย: admin


ย้อนกลับ