ข่าวอบรม/สัมนา

รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว
สถานคุ้มครองและพัฒนาคนพิการบ้านนนทภูมิ จังหวัดนนทบุรี เปิดรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว จำนวน 6 ตำแหน่ง ตั้งแต่วันที่ 19 เมษายน ถึงวันที่ 16 พฤษภาคม 2567


  19 เมษายน 2567
โดย: admin


ย้อนกลับ