ข่าวอบรม/สัมนา

รับสมัครงาน

ประกาศสถานคุ้มครองและพัฒนาคนพิการบ้านนนทภูมิ จังหวัดนนทบุรี

เรื่อง รับสมัครบุคคลคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว จำนวน 12 อัตรา

(รายละเอียดแนบท้าย)
  23 กุมภาพันธ์ 2567
โดย: admin


ย้อนกลับ