ข่าวอบรม/สัมนา

รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวและจ้างเหมาบริการบุคคลธรรมดา

ประกาศสถานคุ้มครองและพัฒนาคนพิการบ้านนทภูมิ จังหวัดนนทบุรี 

เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวและจ้างเหมาบริการบุคคลธรรมดา

ผู้ที่ผ่านการคัดเลือกเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวและจ้างเหมาบริการบุคคลธรรมดาให้มารายงานตัวเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวและจ้างเหมาบริการบุคคลธรรมดา และเริ่มปฏิบัติงานในวันจันทร์ที่ 12 กุมภาพันธ์ 2567 เวลา 08.30 น. ณ สถานคุ้มครองและพัฒนาคนพิการบ้านนนทภูมิ จังหวัดนนทบุรี
  08 กุมภาพันธ์ 2567
โดย: Admin


ย้อนกลับ