ข่าวและภาพกิจกรรม

กิจกรรมออกกำลังกาย
กิจกรรมออกกำลังกาย

วันพุธที่ 17 เมษายน 2567
นางสาววริยาภรณ์ พรนภดล ผู้ปกครองสถานคุ้มครองและพัฒนาคนพิการบ้านนนทภูมิ จังหวัดนนทบุรี มอบหมายฝ่ายสวัสดิการสงเคราะห์ งานกีฬาและนันทนาการ นำผู้ใช้บริการ จำนวน 31 คน ที่มีปัญหาด้านสุขภาพ หรือมีปัญหาด้านพัฒนาการทางด้านร่างกายที่ไม่สมวัย  อาทิ เด็กอ้วนและกำลังเจริญเติบโต หรือเด็กผอม/เตี้ย และผู้ที่เสี่ยงเป็นโรคเรื้อรัง ซึ่งควรได้รับการดูแลรักษา เพื่อควบคุมน้ำหนักให้รูปร่างสมส่วนโดยจัดกิจกรรมออกกำลังกาย เต้นแอโรบิคยามเย็น และใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ 
ณ โรงยิม สถานคุ้มครองและพัฒนาคนพิการบ้านนนทภูมิ จังหวัดนนทบุรี

ติดต่อได้ที่ #บ้านนนทภูมิ
#Website http://nontapum.go.th
#Facebook บ้านนนทภูมิ เด็กพิการปากเกร็ด
#Email nontapum.dep@gmail.com
#Line@lvm7347p
เบอร์โทรศัพท์ 02-583-8396'583-7999
https://www.facebook.com/profile.php?id=100094570273368
#youtube https://youtube.com/@NonthaphoomSocialMedia?si=x35yjRXp8smoAr0c
#Tixtox https://www.tiktok.com/@bannorufh6u?_t=8l13phVAwq8&_r=1


  17 เมษายน 2567
โดย: admin


ย้อนกลับ