2017-12-29 บมจ.ดิเอราวัณกรุ๊ป

นามผู้บริจาค: 
บมจ.ดิเอราวัณกรุ๊ป
วันที่: 
29/12/2017
มื้ออาหาร: 
อาหารกลางวัน
ลักษณะการจัดเลี้ยง: 
รับผู้ร่วมเลี้ยงอาหาร
ยืนยันแล้ว