17 ก.ย.65

ขอขอบคุณ คุณธมนพัชร์ นิธิบุญพงศภัคค์ และครอบครัว นำมักกะโรนีไข่ไส้กรอก ขนมวาฟเฟิล และนมกล่อง จัดเลี้ยงอาหารกลางวัน