26 มิ.ย.65

ขอขอบคุณ คุณปริชญา เล้าวัฒกีพงศ์ จัดเลี้ยงอาหารกลางวัน เมนู ก๋วยเตี๋ยวราดหน้าหมี่กรอบ และไอศกรีม มูลค่า 14,800 บาท