25 มิ.ย.65

ขอขอบคุณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร จัดเลี้ยงอาหารกลางวัน เมนู ก๋วยเตี๋ยวราดหน้า ขนมลอดช่องน้ำกะทิ มูลค่า 12,000 บาท พร้อมบริจาค