24 มิ.ย.65

ขอขอบคุณ คุณวัฒนีพร ขจรประศาสน์ จัดเลี้ยงอาหารกลางวัน เมนู ก๋วยเตี๋ยวลูกชิ้นหมู และไอศกรีม มูลค่า 15,000 บาท