21 มิ.ย.65

ขอขอบคุณ บริษัท แกรนด์ 5 เซ็นเตอร์ จำกัด สำนักงานใหญ่ โดย คุณพรพรหม พรหมวานิช จัดเลี้ยงอาหารเย็น เมนู ข้าวหมูแดง ข้าวหมูกรอบ และผลไม้ มูลค่า 21,000 บาท