15 มิ.ย.65

ขอขอบคุณ โรงเรียนนานาชาติแองโกลสิงคโปร์ นำข้าวกล่อง จำนวน 450 กล่อง น้ำดื่ม และขนมขบเคี้ยว จัดเลี้ยงอาหารกลางวัน