26 เม.ย.65

ขอขอบคุณ คุณภาวณี พิเลย์ จัดเลี้ยงอาหารกลางวัน เมนู ก๋วยเตี๋ยวราดหน้า เฉาก๊วย มูลค่า 12,000 บาท