2022-02-27 คุณแม่ยุพิน เกตุเอี่ยม (ทำบุญครบรอบ 84 ปี)

นามผู้บริจาค: 
คุณแม่ยุพิน เกตุเอี่ยม (ทำบุญครบรอบ 84 ปี)
วันที่: 
27/02/2022
มื้ออาหาร: 
อาหารกลางวัน
ลักษณะการจัดเลี้ยง: 
ไม่รับผู้ร่วมเลี้ยงอาหาร
ยืนยันแล้ว