2022-02-22 หลักสูตร The Media New Normal รุ่นที่ 1

นามผู้บริจาค: 
หลักสูตร The Media New Normal รุ่นที่ 1
วันที่: 
22/02/2022
มื้ออาหาร: 
อาหารกลางวัน
ลักษณะการจัดเลี้ยง: 
ไม่รับผู้ร่วมเลี้ยงอาหาร
ยืนยันแล้ว