2022-02-20 คุณวราพงษ์ เกียรตินิยมรุ่ง

นามผู้บริจาค: 
คุณวราพงษ์ เกียรตินิยมรุ่ง
วันที่: 
20/02/2022
มื้ออาหาร: 
อาหารกลางวัน
ลักษณะการจัดเลี้ยง: 
ไม่รับผู้ร่วมเลี้ยงอาหาร
ยืนยันแล้ว