15 ก.ย.64

ขอขอบคุณ  คุณจิราวัฒน์ แช่มชัยพร และเพื่อนๆ จัดเลี้ยงอาหารกลางวัน เมนู ก๋วยเตี๋ยวเย็นตาโฟ ไอศกรีม มูลค่า 15,000 บาท