5 ต.ค.64

ขอขอบคุณ คุณภควัต ธำรงค์อนันต์สกุล จัดเลี้ยงอาหารกลางวัน เมนูข้าวมันไก่ แกงจืดฟักใส่หมูบด ขนมรวมมิตร มูลค่า 12,000 บาท