9 ก.ค.64

ขอขอบคุณ คุณสกล หาญสุทธิวารินทร์ จัดเลี้ยงอาหารกลางวัน เมนู บะหมี่หมูแดง น้ำลำไย มูลค่า 13,000 บาท