21 ก.พ.64

ขอขอบคุณ คุณไรวินท์ เลขวรนันท์ จัดเลี้ยงอาหารกลางวัน เมนูบะหมี่หมูแดง น้ำลำใย มูลค่า 13,000 บาท