2020-02-28 บ.ท่อส่งปิโตรเลียมไทย

นามผู้บริจาค: 
บ.ท่อส่งปิโตรเลียมไทย
วันที่: 
28/02/2020
มื้ออาหาร: 
อาหารกลางวัน
ลักษณะการจัดเลี้ยง: 
ไม่รับผู้ร่วมเลี้ยงอาหาร
รอยืนยัน