2020-02-16 คุณสุรีรัตน์ (เพื่อนลาดกระบัง)

นามผู้บริจาค: 
คุณสุรีรัตน์ (เพื่อนลาดกระบัง)
วันที่: 
16/02/2020
มื้ออาหาร: 
อาหารเย็น
ลักษณะการจัดเลี้ยง: 
ไม่รับผู้ร่วมเลี้ยงอาหาร
ยืนยันแล้ว