2020-02-01 คุณกิตติ บุพชัยศรี

นามผู้บริจาค: 
คุณกิตติ บุพชัยศรี
วันที่: 
01/02/2020
มื้ออาหาร: 
อาหารกลางวัน
ลักษณะการจัดเลี้ยง: 
ไม่รับผู้ร่วมเลี้ยงอาหาร
ยืนยันแล้ว