2020-02-29 บ.เทอร์ราไบท์ ดน็ทโซลูชั่น จำกัด มหาชน

นามผู้บริจาค: 
บ.เทอร์ราไบท์ ดน็ทโซลูชั่น จำกัด มหาชน
วันที่: 
29/02/2020
มื้ออาหาร: 
อาหารกลางวัน
ลักษณะการจัดเลี้ยง: 
ไม่รับผู้ร่วมเลี้ยงอาหาร
รอยืนยัน