2020-02-16 คุณรุจิกาญจน์ นาสนิท

นามผู้บริจาค: 
คุณรุจิกาญจน์ นาสนิท
วันที่: 
16/02/2020
มื้ออาหาร: 
อาหารกลางวัน
ลักษณะการจัดเลี้ยง: 
ไม่รับผู้ร่วมเลี้ยงอาหาร
ยืนยันแล้ว