2020-02-23 คุณซูลั้ง แซ่ลี้

นามผู้บริจาค: 
คุณซูลั้ง แซ่ลี้
วันที่: 
23/02/2020
มื้ออาหาร: 
อาหารเย็น
ลักษณะการจัดเลี้ยง: 
ไม่รับผู้ร่วมเลี้ยงอาหาร
ยืนยันแล้ว