2019-05-13 คุณชิงชัย โลหะวัฒนะกุล

นามผู้บริจาค: 
คุณชิงชัย โลหะวัฒนะกุล
วันที่: 
13/05/2019
มื้ออาหาร: 
อาหารกลางวัน
ลักษณะการจัดเลี้ยง: 
ไม่รับผู้ร่วมเลี้ยงอาหาร
ยืนยันแล้ว