9 ต.ค.61

ขอขอบคุณ คุณกฤตกร สิริภาพจน์ และครอบครัว นำ ข้าวหมูแดง หมูกรอบ จัดเลี้ยงอาหารกลางวัน