4 ต.ค.61

ขอขอบคุณ คุณปฐม สุทธาธิกถลชัย และครอบครัว จัดเลี้ยงอาหารกลางวัน เมนู แกงเผ็ดไก่ หมูทอด สาคูบัวลอย มูลค่า 17,000 บาท