2 ต.ค.61

ขอขอบคุณ คุณทินวัฒน์ พุกกะมาน จัดเลี้ยงอาหารกลางวัน เมนู ก๋วยเตี๋ยวไก่ตุ๋น น้ำลำใย ไอศกรีม มูลค่า 14,000 บาท