21 ก.ย.61

ขอขอบคุณ คุณหญิงสรัสนนันท์ เรืองตระกูล ประธานมูลนิธิสงเคราะห์ฟื้นฟูและสมรรถภาพเด็กพิการ  พลเอกวันชัย เรืองตระกูล ประธานอุปถัมภ์ และคณะ ถวายภัตราหารเพลแด่พระสงฆ์ และจัดเลี้ยงอาหารกลางวันเด็กพิการ เมนู บะหมี่หมูแดง กล้วยบวดชี น้ำมะตูม