2018-08-12 พระวาคิม

นามผู้บริจาค: 
พระวาคิม
วันที่: 
12/08/2018
มื้ออาหาร: 
อาหารเย็น
ลักษณะการจัดเลี้ยง: 
ไม่รับผู้ร่วมเลี้ยงอาหาร
ยืนยันแล้ว