2018-11-17 คุณจักรพงษ์ ตั้งมโนธรรม

นามผู้บริจาค: 
คุณจักรพงษ์ ตั้งมโนธรรม
วันที่: 
17/11/2018
มื้ออาหาร: 
อาหารกลางวัน
ลักษณะการจัดเลี้ยง: 
รับผู้ร่วมเลี้ยงอาหาร
ยืนยันแล้ว