19 ก.พ.61

ขอขอบคุณ คุณสิทธิศักดิ์ อภิบาติธนพัฒน์ และครอบครัว จัดเลี้ยงอาหารกลางวัน เมนู ข้าวหมูแดงหมูกรอบ กล้วยบวดชี มูลค่า 22,500 บาท