2017-12-02 คุณรัชนี ทะสิตะพงษ์

นามผู้บริจาค: 
คุณรัชนี ทะสิตะพงษ์
วันที่: 
02/12/2017
มื้ออาหาร: 
อาหารกลางวัน
ลักษณะการจัดเลี้ยง: 
รับผู้ร่วมเลี้ยงอาหาร
ยืนยันแล้ว